Majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe – najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami domów i mieszkań. Ubezpieczenia te chronią przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku spowodowanymi wskutek wypadku, kradzieży, wandalizmu czy klęsk żywiołowych. Ubezpieczeniem majątkowym objęte są m.in: domy jednorodzinne oraz mieszkania budynki gospodarcze ogrodzenia mmmm domki letniskowe altanki mienie ruchome ( np. sprzęt RTV i AGD, odzież, biżuteria, meble ) stałe elementy nieruchomości ( np. instalacje […]

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kiedy jesteśmy sprawcą zdarzenia wywołującego szkodę innej osobie. Szkoda może dotyczyć zarówno mienia jak i zdrowia konkretnej osoby. Posiadanie tego ubezpieczenia powoduje, że odszkodowanie jak i inne świadczenia poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sprawca szkody. Podstawowy zakres tego ubezpieczenia zazwyczaj obejmuje szkody powstałe lub spowodowane: sprawowaniem opieki nad dziećmi amatorskim uprawianiem sportu […]

Turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne – to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych czy biznesowych. Podstawowym celem polisy turystycznej jest zapewnienie pomocy medycznej, organizacyjnej i finansowej po wypadku w obcym kraju. Ubezpieczenia turystyczne zawierają m.in.: OC w życiu prywatnym ubezpieczenie NNW ochrona bagażu i sprzętu sportowego assistance podróżne koszty prowadzonych akcji ratowniczych i poszukiwawczych. Pakiety można modyfikować, rozbudowując je w zależności od potrzeb. […]

Majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe – najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami domów i mieszkań. Ubezpieczenia te chronią przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku spowodowanymi wskutek wypadku, kradzieży, wandalizmu czy klęsk żywiołowych. Ubezpieczeniem majątkowym objęte są m.in: domy jednorodzinne oraz mieszkania budynki gospodarcze ogrodzenia domki letniskowe altanki mienie ruchome ( np. sprzęt RTV i AGD, odzież, biżuteria, meble ) stałe elementy nieruchomości ( np. instalacje wodno-kanalizacyjne, […]

Zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne ( indywidualne ) to różnorodna oferta pakietów medycznych, dzięki którym zapewnisz bezpieczeństwo zdrowotne sobie oraz swoim bliskim 24/7. W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenie to zapewnia m.in.: nieograniczony dostęp do najwyższej jakości usług w najlepszych  placówkach medycznych w całym kraju szybki dostęp do specjalistów bez skierowania brak limitu na wizyty u specjalistów nieograniczony dostęp do opieki medycznej konsultacje lekarzy wszystkich specjalności bez limitów szeroki wachlarz badań laboratoryjnych i diagnostycznych […]

Na życie

Ubezpieczenie na życie – jego głównym zadaniem jest ochrona naszego życia. Oferta podstawowa polisy na życie ma zapewnić wypłatę świadczenia naszym najbliższym ( wskazanym w umowie ) w sytuacji naszej śmierci. Oferta rozszerzona polisy umożliwia nam korzystanie z jej ochrony w trakcie trwania naszego życia i możemy zagwarantować sobie ochronę na niemal każdej płaszczyźnie życia: zdrowia, wypadków komunikacyjnych, narodzin dziecka, śmierci członka rodziny, utraty […]

komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – komunikacyjne ( OC ) – jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Chroni ono przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim – pokrywa koszty zarówno zniszczenia mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych. Ubezpieczenie OC jest uważane za najważniejsze dla właścicieli pojazdów mechanicznych, a jego posiadanie jest wymagane zgodnie z prawem. Brak ważnego ubezpieczenia OC może zostać ukarane wysoka grzywną. Przy […]

PREMIUM FINANSE
Ubezpieczenia i kredyty
ul. Kazimierza Wielkiego 11
38-200 Jasło

Formularz kontaktowy