Na życie

Ubezpieczenie na życie – jego głównym zadaniem jest ochrona naszego życia. Oferta podstawowa polisy na życie ma zapewnić wypłatę świadczenia naszym najbliższym ( wskazanym w umowie ) w sytuacji naszej śmierci. Oferta rozszerzona polisy umożliwia nam korzystanie z jej ochrony w trakcie trwania naszego życia i możemy zagwarantować sobie ochronę na niemal każdej płaszczyźnie życia:

zdrowia,

wypadków komunikacyjnych,

narodzin dziecka,

śmierci członka rodziny,

utraty zdolności do pracy,

uszczerbku na zdrowiu,

kredytu na hipotekę.

Polisa na życie nie musi dotyczyć wyłącznie nas samych. Do zakresu ochrony możemy włączyć naszych najbliższych: współmałżonka, dzieci a także rodziców czy teściów. W takiej sytuacji zapewnimy im dodatkowa ochronę na wypadek wystąpienia pewnych opisanych w umowie wydarzeń.

 

PREMIUM FINANSE
Ubezpieczenia i kredyty
ul. Kazimierza Wielkiego 11
38-200 Jasło

Formularz kontaktowy