OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kiedy jesteśmy sprawcą zdarzenia wywołującego szkodę innej osobie. Szkoda może dotyczyć zarówno mienia jak i zdrowia konkretnej osoby. Posiadanie tego ubezpieczenia powoduje, że odszkodowanie jak i inne świadczenia poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sprawca szkody.

Podstawowy zakres tego ubezpieczenia zazwyczaj obejmuje szkody powstałe lub spowodowane:

sprawowaniem opieki nad dziećmi

amatorskim uprawianiem sportu

przez zwierzęta domowe

przez Ubezpieczonego najemcom

w związku z posiadaniem nieruchomości lub budową domu

użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych

Jest tutaj możliwość wykupienia dodatkowych rozszerzeń w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

PREMIUM FINANSE
Ubezpieczenia i kredyty
ul. Kazimierza Wielkiego 11
38-200 Jasło

Formularz kontaktowy